Термін прийому

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Календарний план вступної кампанії 2022 року

 

 1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил,

починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • творчі конкурси проводяться: з 14 липня до 21 липня;

творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому; творчі конкурси можуть проводитись відповідно до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників (додаток  1 до цього Порядку); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти не пізніше: 12:00 год 26 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування – до 12:00 год 02 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти  фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня,

додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 жовтня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.1) для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил прийому:

1 етап: починається 08 серпня та закінчується 04 вересня о 18:00 год;

 • етап: починається 19 вересня та закінчується 16 жовтня о 18:00 год;
 • творчі конкурси проводяться:

1 етап: з 29 серпня до 04 вересня;

2 етап: з 10 жовтня до 16 жовтня; прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників  (додаток 1); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчого конкурсу, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти та оприлюднюється не пізніше:

1 етап: 12:00 год 08 вересня;

2 етап: 12:00 год 19 жовтня

 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування:
 • етап: до 12:00 год 11 вересня;
 • етап: до 12:00 год. 25 жовтня
 • зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб:

1 етап: до 12:00 16 вересня,

2 етап: - не пізніше ніж 31 жовтня.

 

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:

 

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 14 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 05 серпня – для осіб, які вступають на творчих конкурсів;

о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

 

додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада;

 • творчі конкурси, проводяться в кілька потоків з 08 серпня по 16 серпня включно.

Творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчих конкурсів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра не пізніше 12:00 год 01 вересня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця до 12:00 год 15 вересня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 вересня  (додаткове зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада);

 

Додатковий набір (Додаток 2.2):

 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається

1 етап: 19 вересня;

2 етап: 31 жовтня.

 • прийом заяв та документів закінчується:

1 етап: о 18:00 год 08 жовтня – для осіб, які вступають на творчих конкурсів;

о 18:00 год 16 жовтня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

2 етап: о 18:00 год 12 листопада – для осіб, які вступають на творчих конкурсів;

о 18:00 год 20 листопада – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

Додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться:

1 етап: з 10 жовтня по 16 жовтня;

2 етап: з 14 листопада до 19 листопада

 • рейтинговий список:

1 етап: до 19 жовтня;

2 етап: 23 листопада

 • виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб:

1 етап: до 18.00 25 жовтня;

2 етап: до 18:00 27 листопада

 • зарахування:

1 етап: не пізніше 30 жовтня;

2 етап: не пізніше 30 листопада

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) заочною формою здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання проводиться:

Прийом документів від вступників у електронній формі або паперовій, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та мотиваційного листа – з 14  липня до 13 серпня

та для вступників, які вступають на основі раніше здобутої освіти та проходять фахове вступне випробування – з 14 липня до 05 серпня.

Фахове вступне випробування проводяться з 06 серпня  по 13 серпня.

Рейтинговий список вступників  - до 12:00 18 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год 23 серпня.

Зарахування на навчання проводиться до 12:00 27 серпня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.3):

 • прийом заяв та документів: з 19 вересня до 15 жовтня;
 • прийом заяв та документів (на основі фахових вступних випробувань): з 19 вересня до 08 жовтня;
 • фахові вступні випробування проводяться: з 10 жовтня до 15 жовтня;
 • оприлюднення рейтингових списків осіб, із зазначенням рекомендованих до зарахування: до 12:00 21 жовтня;
 • вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування: до 12:00 28 жовтня;
 • зарахування на навчання проводиться: до 12:00 30 жовтня

 

 

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

Дати і етапи вступу абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбувається в строки описані в Додатках до цих Правил прийому (основний та додатковий набір) (Додаток 2.2; 2.3).

Вступ відбувається за мотиваційним листом.

Дати і етапи вступу абітурієнтів, які вступають на основі раніше здобутої освіти відбувається на основі фахового вступного випробування відбувається в строки описані в Додатках до цих Правил прийому: (Додаток 2.2; 2.3) (основний і додатковий набір)

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

 1. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України за зверненням Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада.

 

Етапи вступної кампанії відображені в Додатку 2  до Правил прийому.

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено