Навчальний процес

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

 

Програми практик спеціальності 221 Стоматологія

Виробнича практика

Переддипломна практика

Програми практик спеціальності 223 Медсестринство

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Медсестринська практика

Переддипломна практика

Програми практик спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Пропедевтична практика

Фармакогностична практика

Технологічна практика

 

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Матеріали практик (щоденники, характеристики, відомості захисту практик) свідчать про ґрунтовну практичну підготовку майбутніх фельдшерів, фармацевтів та зубних техніків.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ:

З/П

НАЗВА БАЗИ

НАЯВНІСТЬ

УГОДИ

1

     Хустська районна лікарня

+

2

     Хустська районна поліклініка

+

3

    Хустська районна стоматологічна поліклініка

+

4

    Шкірно-венерологічний диспансер (м. Хуст)

+

5

    Іршавська районна лікарня

+

6

     Тячівська районна лікарня

+

7

     Рахівська районна лікарня

+

8

     Нересницька дільнична лікарня

+

9

     ТОВ «Хустфарм»

+

10

     Аптека № 141 (м. Хуст)

+

11

     Аптека № 164 (м. Іршава)

+

12     Аптека № 22 (м. Іршава)  +

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота філії спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта», пошук та оволодіння новітніми педагогічними технологіями, формування професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців.

Методичне забезпечення кабінетів та лабораторій відповідає нормативним вимогам навчальних планів і програм. Розроблено комплексні завдання з навчальних дисциплін, інструкції, методичні вказівки для проведення практичних занять, виготовлено достатню кількість роздаткового матеріалу навчального та контролюючого характеру, тестів, збірників рівневих  задач, навчально-методичних комплексів з дисциплін, електронного контенту, методичних вказівок для організації позааудиторної самостійної роботи студентів.

Чітко спланована методична робота та належний рівень організації навчально-виховного процесу забезпечує високий рівень засвоєння окремих дисциплін. Результати систематичного проведення замірів знань та вмінь студентів указують на достатньо стійкий рівень їх засвоєння.

Творчо працює методичний кабінет, на базі якого функціонує методична рада, яка періодично звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи. Структура методичної роботи філії  свідчить про її чітку організацію та системність. Матеріальна база кабінету містить матеріали з досвіду роботи викладачів, методичну літературу, матеріали атестацій педагогічних кадрів, матеріали роботи предметних (циклових) комісій, розробки відкритих занять, матеріали консультативного характеру, відеотеку, періодичну пресу, зокрема: інформаційні збірники Міністерства освіти  і науки України, журнали: «Медична освіта», «Вища освіта», «Фармацевт-практик», «Зубне протезування», «Український журнал фармакології, дерматології, венерології, косметології», «Стоматолог», «Дентальные технологи», «Вісник стоматології», «Дент-Арт», «Провізор», «Український медичний часопис», «Мікстура», «Медична газета», «Вісник ортопедичної травматології та протезування», «Косметолог», «Законодавство України про охорону здоров’я», серію газет видавництва «Шкільний світ», газети «Освіта України», «Здоров’я України ХХІ сторіччя» тощо.

За час роботи методичного кабінету (створений у 2003 р.) вивчено досвід роботи усіх викладачів вищої категорії. Проведено три науково-практичні конференції, а саме: «Від творчої особистості до нових навчальних технологій» (2007 р.), «Співпраця студента і викладача в наукових дослідженнях» (2008 р.), «Безмежність інформаційного простору – основа освітньої діяльності» (2009 р.), науково-практичний семінар «Сучасні технології в ортопедичній стоматології» за участю провідного наукового співробітника ІХПНАН України Т.М.Соловйової (2010 р.).

У методкабінеті створено умови для підвищення рівня самоосвіти викладачів і наявне методичне забезпечення на допомогою:

 • головам предметних (циклових) комісій;
 • молодому викладачеві;
 • викладачам коледжу;
 • в організації самостійної роботи зі студентами;
 • викладачам, що атестуються тощо.

НАУКОВА РОБОТА

Нова парадигма вищої освіти, яка відтворена в Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, розглядає науково-дослідну роботу студентів як суттєвий компонент підготовки фахівця будь-якої спеціальності, який здатний забезпечити опанування методів вирішення наукових і науково-практичних завдань, навичок роботи в наукових колективах.

Дослідницька діяльність студентів нашого коледжу  проходить переважно у вільний від занять час. Основними формами її організації є їх робота в наукових гуртках, участь у конкурсах «Кращий за професією», співпраця і виконання науково-дослідних робіт спільно з працівниками стоматологічних установ. Все це суттєво впливає на якість підготовки майбутніх медичних працівників.

Студенти та викладачі філії впродовж 2007-2018 років брали участь у таких науково-практичних конференціях:

 • 2007р. Конференція «Безмежність інформаційного простору – основа освітньої діяльності»Серьогінова Г.В. (викладач терапевтичної стоматології), тема: «Застосування графологічних схем на практичних заняттях з терапевтичної стоматології»; науково-практичний семінар «Сучасні технології в ортопедичній стоматології»: Луцкевич К.Б. (викладач основ ортодонтії та ортопедичної стоматології), тема: «Короткий огляд проблеми патології прикусу С ІІІ»;
 • 2008 р. Конференція «Співпраця студента і викладача в наукових дослідженнях»Остапенко Л.Г. (викладач матеріалознавства), тема: «Дефекти стоматологічної кераміки: види, причини, виникнення, методи усунення»;  Токарук Є В. (викладач хірургії зубів та щ/л травматології), тема: «Метод безпосереднього протезування після операції односеансного видалення великої кількості зубів»;
 • 2009р. Всеукраїнський конкурс науково-дослідних робіт з гендерноїпроблематики серед учнів, студентів, аспірантів: Терещук Наталія, студ. відділення «Фармація», 2-й курс, науковий керівник: Кавара В.В. (викладач англійської мови за професійним спрямуванням), тема: «Гендерні дослідження у стоматології та фармації»;
 • 2010рРегіональна студентська науково-практична конференція «Виховання здорового способу життя – запорука формування здорової нації»: Притолюк Валентина, студ. відділення «Стоматологія», 3-й курс,  науковий керівник: Серьогінова Г.В. (викладач профілактики стоматологічних захворювань), тема: «Профілактика хвороб зубів у дітей дошкільного віку»;
 • 2011рКонкурс навчальних проектів «Майбутнє Волині»: Серьогінова Г.В.(викладач профілактики стоматологічних захворювань), тема: «Профілактика дитячого карієсу», Качмар Л.А. (викладач дисципліни «Сучасні пломбувальні матеріали), тема: «Сучасні методи та ортодонтичні конструкції у лікуванні парадонтологічних хворих»;
 • 2012р. Обласна виставка «Творчі сходинки педагогів Волині», призерами стали викладачі: Атаманчук В.О., Кавара В.В., Поляниця О.І., Джигалюк І.Н., Прокопчук О.Г., Козюк І.Р., Серьогінова О.С., Серьогінова Г.В.;
 • 2013р.  Міжфілійний конкурс «Кращий за професією» серед студентів відділення «Фармація» (м. Луцьк, Медичний коледж «Монада» , І місце — студ. Воронюк Яна, 2-й курс,  відділення «Фармація» );

14-а наукова студентська конференція (м. Львів, І місце — студ. Мартинюк Тетяна, 2-й курс, відділення «Лікувальна справа»; ІІ місце — студ. Нетребенко Ірина, 3-й курс, відділення «Стоматологія»; ІІІ місце — студ. Левчук ІваннаЗубатюк Мар’яна, 2-й курс, відділення «Фармація»);

Міжфілійний конкурс «Кращий фахівець» серед студентів відділення «Стоматологія ортопедична» (м. Хуст, Медичний коледж «Монада» , ІI місце — студ. Гірич Андрій та  Люлька Олександр, 2-й курс).

 • 2015р.  Міжфілійний конкурс «Кращий фахівець» серед студентів відділення «Лікувальна справа» (м. Ужгород, Медичний коледж «Монада» , І місце — студ. Оксютенко Анна, 3-й курс).

16-а наукова студентська конференція (м. Львів, студ. Шамрило Діана, I курс, відділення «Фармація» —  І місце на секції «Соціогуманітарні дисципліни»; студ. Ковальчук Іван, 2-й курс, відділення «Стоматологія ортопедична» — ІІ місце на секції «Клінічні дисципліни»; студ. Малімон Владислав2-й курс, відділення»Стоматологія » — ІІ місце на секції «Стоматологія»);

Міжфілійний конкурс «Кращий фахівець» серед студентів відділення «Стоматологія ортопедична» (м. Чернівці, Медичний коледж «Монада» , ІI місце — студ. Люлька Віталій, 2-й курс).

 • 2017р.  X Міжнародна студентська наукова конференція «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки» (м. Луцьк, Коледж технологій бізнесу та права СНУ ім. Лесі Українки, І місце на секції “Екологія, здоров’я і суспільство” — студ. Малімон Владислав, 4-й курс, відділення «Стоматологія»; І місце на секції “Право і суспільство в умовах глобалізації: сучасність та історичні аспекти”  — студ. Арцішевська Богдана, I курс, відділення «Фармація»).

18-а наукова студентська конференція (м. Львів, студ. Друзь Діана, 3-й курс, відділення «Фармація» —  І місце на секції «Фармація»; студ. Бакай В.Ю., 3-й курс, відділення «Лікувальна справа» — ІІ місце на секції «Клінічні дисципліни»; студ. Малімон Владислав4-й курс, відділення»Стоматологія » — ІІI місце на секції «Стоматологія»);

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція).

Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу має форму студентської ради. Діяльність студентської ради охоплює різні сфери життя та навчання студентського колективу коледжу: навчання, дозвілля, правовий та соціальний захист.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Студентське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді в коледжі.

Основними завданнями студентської ради є:

– захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

– організація студентського дозвілля;

– оформлення стінгазет до святкових дат;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

– контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

– співпраця з кураторами академічних груп, завідуючими відділеннями.

 

Усі рішення студентської ради в межах повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено