Вступні випробування

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

 Конкурсний відбір, його організація та проведення

у 2022 році

 

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової середньої освіти – у формі творчих конкурсів, розгляду мотиваційних листів;

для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів, розгляду мотиваційних листів;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – розгляду мотиваційних листів;

в інших випадках – відповідно до Правил прийому.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу для спеціальності 221 Стоматологія  (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати творчого конкурсу, розгляду мотиваційного листа.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати розгляду мотиваційного листа.

 

Форми вступних випробувань:

 

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний) - творчий конкурс (різьблення), мотиваційний лист

 

спеціальність 223  Медсестринство (фельдшер)   – мотиваційний лист

 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (асистент фармацевта)  – мотиваційний лист

Мінімальне значення кількості балів з творчого конкурсу, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 

 1. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

 

1) для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти:

КБ = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які раніше здобули освітньо–професійний ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо–професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховуються результати фахового вступного випробовування у вигляді тестів очно або дистанційно:

- з медичною або із спорідненою спеціальністю – з фармакології;

- за іншим напрямом – з хімії.

Мінімальне значення кількості балів фахового вступного випробування, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів

 1. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.
 2. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня.

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.
 4. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено