Вступні випробування

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

Програма вступних випрубовувань для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою: 

Біологія

Різьблення

Українська мова

Хімія

 

Конкурсний відбір, його організація та проведення

  1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

 

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів:

 

Перший предмет: для всіх спеціальностей - з української мови.

Другий предмет:

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний,) - творчий конкурс (різьблення)

спеціальність 223 Медсестринство (фельдшер,)   – з біології або хімії;

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (фармацевт– з хімії або біології на вибір абітурієнта.

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти (профільної) вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних випробувань:

Перший предмет: для всіх спеціальностей - з української мови та літератури.


 

Другий предмет:

спеціальність 221 Стоматологія, технік зубний,  - творчий конкурс (різьблення) ;

спеціальність 223 Медсестринство, фельдшер,   – з біології, або хімії, або історії України (на вибір абітурієнта);

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, фармацевт  – з біології, або хімії, або математики (на вибір абітурієнта).

Мінімальне значення кількості балів сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів), з якими вступник допускається до участі у конкурсі100 балів.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які раніше здобули освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи вищий ступінь освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховуються результатами фахового вступного випробовування у вигляді тестів:

- за спорідненою спеціальністю – з фармакології;

- за іншим напрямом – з хімії.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування з хімії.

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено